Dkab 9.Sınıf

9.Sınıf DKAB Konuları

1.ÜNİTE BİLGİ VE İNANÇ
9.1.1 İslamda bilginin kaynakları
9.1.2. İslam inancının mahiyeti
9.1.3. İsra suresi 36. Ayet ve mülk suresi 23 ayetlerde verilen mesajlar
2.ÜNİTE DİN VE İSLAM
9.2.1.Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımları
9.2.2.İnsanın doğası ve din
9.2.3.İman ve İslam kavramları arasındaki ilişki
9.2.4. İslam’ın inanç esaslarının özellikleri ( ayet ve hadisler ışığında)
9.2.5 Nisa suresi 136. Ayette verilen mesajlar
3.ÜNİTE İSLAM VE İBADET
9.3.1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamı
9.3.2.İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemi
93.3.İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramlar
9.3.4. İslam'da ibadetlerin temel ilkeleri
9.3.5.İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri
9.3.6.Bakara suresi 177. ayette verilen mesajlar
4.ÜNİTE GENÇLİK VE DEĞERLER
9.4.1.Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar
9.4.2.Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yeri
9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkisi
9.4.4. isrâ suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajlar.
5.ÜNİTE GÖNÜL COĞRAFYAMIZ
9.5.1.İslam medeniyeti kavramı
9.5.2.İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkileri
9.5.3. Hucurât suresi 13. ayette verilen mesajlar