Dkab 7.Sınıf

7.Sınıf DKAB Konuları

1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.1. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar
7.1.2. Melekler ve Özellikleri
7.1.3. Dünya ve Ahiret Hayatı
7.1.4. Ahiret Hayatının Aşamaları
7.1.5. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
7.1.6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a. s.)
7.1.7. Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı
2. ÜNİTE: HAC VE KURBAN
7.2.1. İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
7.2.2.Haccın Yapılışı
7.2.3. Umre ve Önemi
7.2.4.İslam’da Kurban İbadeti ve Önemi
7.2.5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a. s.)
7.2.6. Bir Ayet Tanıyorum: En’am 162. ayeti ve Anlamı
3. ÜNİTE: AHLAKİ DAVRANIŞLAR

7.3.1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

7.3.1.1.Adaletli Olmak

7.3.1.2. Dürüst Olmak

7.3.1.3. Sabırlı olmak

7.3.1.4.Sevgi ve Saygı

7.3.1.5.Yardımseverlik

7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısı.
7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmak
7.3.4. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Salih (a. s.)
7.3.5. Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
4. ÜNİTE: ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED
7.4.1. Allah’ın (C. C.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
7.4.2. Allah’ın (C. C.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v
7.4.3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı
5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
7.5.1. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının sebepleri

7.5.2. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

7.5.2.1.1.İnançla İlgili Yorumlar

7.5.2.1.2.Fıkhi Yorumlar

7.5.2.1.3.Tasavvufi Yorumlar

7.5.3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

7.5.3.1.Yesevilik

7.5.3.2.Kadirilik

7.5.3.3.Mevlevilik

7.5.3.4.Nakşibendilik

7.5.4.Alevilik-Bektaşilik

7.5.4.1.Cem ve Cemevi

7.5.4.2.Razılık ve Kul Hakkının Sorulması

7.5.4.3.On iki Hizmet

7.5.4.4.Semah

7.5.4.5.Musahiplik

7.5.4.6.Gülbanklar

7.5.4.7.Hızır ve Muharrem Orucu