Dkab 5.Sınıf

5.Sınıf DKAB Konuları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
5.1.1. Allah (C. C.) Vardır ve Birdir
5.1.2. Allah (C. C.) Yaradandır
5.1.3. Allah (C. C.) Rahman ve Rahimdir.
5.1.4. Allah (C. C.) Görür ve İşitir
5.1.5. Allah (C. C.) Her Şeye Gücü Yeter
5.1.6. Allah (C. C.) İle irtibat: Dua
5.1.7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a. s.)
5.1.8. Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı
2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ
5.2.1. Ramazan Orucu ve Önemi
5.2.2. Ramazan Oruçla İlgili Kavramlar
5.2.3. Kültürümüzde Ramazan Oruç
5.2.4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a. s.)
5.2.5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamları
3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET
5.3.1. Nezaket Kuralları
5.3.2. Selamlaşma Adabı
5.3.3. İletişim ve Konuşma Adabı
5.3.4. Sofra Adabı
5.3.5. Hz. Lokman’dan (a. s) Öğütler
5.3.6. Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı
4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
5.4.1. Hz. Muhammed’in (sav) Evliliği ve Çocukları
5.4.2.1. Bir Eş Olarak: Hz. Muhammed (sav)
5.4.2.2. Bir Baba Olarak: Hz. Muhammed (sav)
5.4.2.3. Bir Dede Olarak: Hz. Muhammed (sav)
5.4.3. Hz. Muhammed (sav)’in ve Ailesinin Örnek Davranışları
5.4.4. Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra)
5.4.5. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı
5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
5.5.1. Mimaride Dinin İzleri
5.5.2. Musikimizde dinin izleri
5.5.3.Edebiyatımızda Dinin İzleri
5.5.4.Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
5.5.5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a. s.)