Dkab 11.Sınıf

11.Sınıf DKAB Konuları

1.ÜNİTE DÜNYA VE AHİRET
11.1.1.Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemi
11.1.2. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki

11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle

Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba's, haşır, hesap, cennet ve cehennem

11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları
11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajlar
2.ÜNİTE KUR’ANA GÖRE HZ.MUHAMMED
11.2.1. Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti
11.2.2. Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevleri
11.2.3. Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati (ayet ve hadislere )
11.2.4. Ahzâb suresi 25, 45-46. ayetlerde verilen mesajlar
3.ÜNİTE KUR’ANDA BAZI KAVRAMLAR
11.3.1.Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramlar
11.3.2.Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemi
11.3.3.Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajlar
4.ÜNİTE İNANÇ İLE İLGİLİ MESELELER
11.4.1. inançla ilgili yaklaşımlar

11.4.2. Yeni dinî akımların özellikleri

Mllenyum Tarikatları", "Kıyamet Tarikatları"

FETÖ

DEAŞ

11.4.3. En am suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajlar
5.ÜNİTE YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK
11.5.1.Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim süreci

11.5.2.Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim süreci

(Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık)