9.Sınıf Din Kültürü Sunuları

9.SINIF ÜNİTE SUNULARI
1. BİLGİ VE İNANÇ Ders saati 16 3 KAZANIM
  9.1.1 İslam’da bilginin kaynakları
  9.1.2. İslam inancının mahiyeti
  9.1.3. İsra suresi 36. Ayet ve mülk suresi 23 ayetlerde verilen mesajlar
2. DİN VE İSLAM Ders saati 16 5 KAZANIM
  9.2.1.Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımları
  9.2.2.İnsanın doğası ve din
  9.2.3.İman ve İslam kavramları arasındaki ilişki
  9.2.4. İslam’ın inanç esaslarının özellikleri ( ayet ve hadisler ışığında)
  9.2.5 Nisa suresi 136. Ayette verilen mesajlar
3. İSLAM VE İBADET Ders saati 14 6 KAZANIM
  9.3.1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamı
  9.3.2.İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemi
  93.3.İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramlar
  9.3.4. İslam'da ibadetlerin temel ilkeleri
  9.3.5.İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri
  9.3.6.Bakara suresi 177. ayette verilen mesajlar
4. GENÇLİK VE DEĞERLER Ders saati 12 4 KAZANIM
  9.4.1.Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar
  9.4.2.Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yeri
  9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkisi
  9.4.4. İsra suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajlar.
5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ Ders saati 14 3 KAZANIM
  9.5.1.İslam medeniyeti kavramı
  9.5.2.İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkileri
  9.5.3. Hucurât suresi 13. ayette verilen mesajlar