8.Sınıf Din Kültürü Sunuları

8.SINIF ÜNİTE SUNULARI
8.SINIF 1.ÜNİTE KADER İNANCI 14 Ders saati 6 KAZANIM
  8.1.1. Kader ve Kaza
  8.1.2. İnsanın ilmi , iradesi , sorumluluğu ile kader arasında ilişki
  8.1.3 Kaza ve kader ile ilgili kavramlar
  8.1.3.1 Ecel-Ömür
  8.1.3.2 Tevekkül
  8.1.3.3 Başarı – başarısızlık –Emek-Rızk
  8.1.3.4 İrade
  8.1.6 Bir Dua Öğreniyorum: Ayet el-Kürsiyi ve meali
  8.1.4 Toplumda kader ve kaza ile yaygın olan yanlış anlayışları
  8.1.5.Bir Peygamber Tanıyorum: Musa (a.s.)
8.SINIF 2.ÜNİTE ZEKAT SADAKA 14 Ders saati 5 KAZANIM
  8.2.1 İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
  8.2.2 Zekat ve sadaka ile ilgili ayet ve hadisler
  8.2.2.Zekât İbadeti
  8.2.3 Zekat, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları
  8.2.4 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz .Şuayb (a.s.)
  8.2.5 Bir Sure Öğreniyorum: Maun suresi ve meali
8.SINIF 3.ÜNİTE DİN VE HAYAT 14 Ders saati 4 KAZANIM
  8.3.1.0.Din, Birey ve Toplum
  8.3.1.1. İnanç Esasları
  8.3.1.2. İbadetler
  8.3.1.3. Ahlak İlkeleri
  8.3.1.4. Sosyal İlişkiler
  8.3.2.0. Dinin Temel Gayesi-Canın-Malın-Aklın-Neslin-Dinin korunması
  8.3.3. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Yusuf (a.s.)
  8.3.4. Bir Sure Öğreniyorum Asr Suresi ve Anlamı
8.SINIF 4.ÜNİTE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)İN ÖRNEKLİĞİ 16 Ders saati 9 KAZANIM
  8.4.1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Doğru ve Güvenilirdir
  8.4.2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli ve Affedicidir
  8.4.3. Hz. Muhammed (s.a.v.) İstişareye Önem Verir
  8.4.4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Cesur ve Kararlıdır
  8.4.5. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetir
  8.4.6. Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara değer verir
  8.4.7. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Örnek ahlakının toplumsal hayattaki yeri
  8.4.8. Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanları iyiye ve güzele yönlendirir
  8.4.9. Bir Sure Öğreniyorum :Kureyş Suresi ve anlamı
8.SINIF 5.ÜNİTE KURAN’I KERİM VE ÖZELLİKLERİ 14 Ders saati 4 KAZANIM
  8.5.1.İslam Dininin Temel Kaynakları Kur’an- Sünnet
  8.5.2. Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları - İnanç-İbadet-Ahlak-Sosyal Hayat-Kıssalar
  8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri
  8.5.4. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Nuh (a.s.)