7.Sınıf Din Kültürü Sunuları

7.SINIF ÜNİTE SUNULARI
7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI 16 saat 7 kazanım
  7.1.1. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar
  7.1.2. Melekler ve Özellikleri
  7.1.3. Dünya ve Ahiret Hayatı
  7.1.3. Kur’ana Göre Cin ve Şeytan
  7.1.4. Ahiret Hayatının Aşamaları
  7.1.4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
  7.1.5. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
  7.1.6. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. İsa (a. s.)
  7.1.7. Bir Sure Tanıyorum Nas Suresi ve Anlamı
7.SINIF 2.ÜNİTE HAC VE KURBAN 14 saat 6 kazanım
  7.2.1. İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
  7.2.2.0.Haccın Yapılışı
  7.2.2.1.Hac İle İlgili Kavram ve Mekânlar
  7.2.3. Umre ve Önemi
  7.2.4.İslam’da Kurban İbadeti ve Önemi
  7.2.5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a. s.)
  7.2.6. Bir Ayet Tanıyorum: En’am 162.   ayeti ve Anlamı
7.SINIF 3.ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR 16saat 5 kazanım
  7.3.1.1.Adaletli Olmak
  7.3.1.2. Dürüst Olmak
  7.3.1.3. Sabırlı olmak
  7.3.1.4.Sevgi ve Saygı
  7.3.1.5.Yardımseverlik
  7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısı
  7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmak
  7.3.4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a. s.)
  7.3.5. Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
7.SINIF 4.ÜNİTE ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED 16 saat 3 kazanım
  7.4.1. Allah’ın (C. C.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
  7.4.2. Allah’ın (C. C.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.
  7.4.3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı
7.SINIF 5.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 14 saat 4 kazanım
  7.5.1.Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının sebepleri
  7.5.2. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
  7.5.3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
  7.5.4.Alevilik-Bektaşilik