5.Sınıf Din Kültürü Sunuları

5.SINIF ÜNİTE SUNULARI
         5.SINIF 1.ÜNİTE ALLAH İNANCI 18 saat 8 kazanım
  5.1.1. Allah (C. C.) Vardır ve Birdir
  5.1.2. Allah (C. C.) Yaradandır
  5.1.3. Allah (C. C.) Rahman ve Rahimdir
  5.1.4. Allah (C. C.) Görür ve İşitir
  5.1.5. Allah (C. C.) Her Şeye Gücü Yeter
  5.1.6. Allah (C. C.) İle irtibat Dua
  5.1.7. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. İbrahim (a. s.)
  5.1.8. Bir Sure Tanıyorum İhlas Suresi ve Anlamı
5.SINIF 2.ÜNİTE RAMAZAN VE ORUÇ 12 saat 5 kazanım
  5.2.1. Ramazan Orucu ve Önemi
  5.2.2. Ramazan Oruçla İlgili Kavramlar
  5.2.3. Kültürümüzde Ramazan Oruç
  5.2.4. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Davud (a. s.)
  5.2.5. Bir Dua Tanıyorum Rabbena Duaları ve Anlamları
5.SINIF 3.ÜNİTE ADAP VE NEZAKET 12 saat 6 kazanım
  5.3.1. Nezaket Kuralları
  5.3.2. Selamlaşma Adabı
  5.3.3. İletişim ve Konuşma Adabı
  5.3.4. Sofra Adabı
  5.3.5. Hz. Lokman’dan (a. s) Öğütler
  5.3.6. Bir Dua Tanıyorum Tahiyyat Duası ve Anlamı
5.SINIF 4.ÜNİTE HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI 16 saat 5 kazanım
  5.4.2.1. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (sav)
  5.4.2.2. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (sav)
  5.4.2.3. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (sav)
  5.4.3. Hz. Muhammed (sav)’in ve Ailesinin Örnek Davranışları
  5.4.4. Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra)
  5.4.5. Bir Sure Tanıyorum Kevser Suresi ve Anlamı
5.SINIF 5.ÜNİTE ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ 14 saat 5 kazanım
  5.5.1.0.Kültür ve Kültürün Ögeleri
  5.5.1.Mimaride Dinin İzleri
  5.5.2. Musikimizde dinin izleri
  5.5.3.Edebiyatımızda Dinin İzleri
  5.5.4.Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
  5.5.5. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Süleyman (a. s.)